Book Navigation

Artist statement

“Det handler om mennesker og relationer, om alt det, som binder os sammen, og det som skiller os ad. Jeg er optaget af vores måde at være sammen på, og vores måde at være ”os selv” på, og især feltet derimellem.

Vi lever vores liv på grundlag af værdier og normer, som grundlægges på et tidligt tidspunkt i livet af vore omgivelser, og vi får på den måde overleveret andres ’livsmønstre’. I kraft af denne normtilpasning bliver vi istand til hurtigt at afkode og dømme vores omgivelser, ofte blot på det ”ydre lag” og udfra ganske få punkter .

Den kompleksitet, der ligger i retten til at være et individuelt og frit menneske også udenfor den normdannende kultur, interesserer mig. Normer og tillærte værdier kan på den ene side skabe forudsigelighed, tryghed, glæde og samhørighed, men samtidig også ensomhed, frygt, utryghed og tvivl afhængig af person og situation.

Jeg tager ofte afsæt i hverdagsobjekters simple former som symbol på mellem-menneskelige relationer i hverdagens rum og sammenhænge, eksempelvis; kopper, skåle, potteplanter, møbler, osv. På samme tid kan disse også være en kommentar til menneskets afhængighed af det materielle, som værdisæt for status. Kählervasen, Mågestellet, trosretninger og fælles holdninger, kan let blive en underminering af individets og menneskets mangfoldighed.

Jeg arbejder med collage, maleri, installationer og er særlig optaget af arbejdet med mixed media; at blande og sammenføje forskellige materialer og elementer. Jeg undersøger den relation, der opstår imellem disse og hvor de enten optages af hinanden eller frastødes.

I materialets struktur, volume, overflade og farve ligger en indbygget identitet. De indbyggede historier blander sig med hinanden i en ny sammenhæng. Materialernes, farvernes og formernes forskellighed og lighed bruger jeg i fortællingen om os selv, “de andre” og vores kulturelle bagage.

Mine billeder handler om møder mellem mennesker; om at få løse ender til at hænge sammen og modsætninger til at mødes, om at skabe forbundethed.”

 

Mia Willaume december 2016

 

“My work is a study of encounters between people; of all the things that tie us together and separate us. I am fascinated by our way of being together and our way of being ‘ourselves’ – and especially the field in between. In many cases my works are based upon the simple shapes of everyday objects like cups, bowls, potted plants, furniture, etc. as a symbol of interhuman relations in the spaces and relations of everyday life.

I work with collage, painting, and installations and am especially preoccupied with mixed media; using and mixing different materials and elements. I investigate the relation that arises between these materials and how they are absorbed or repelled by each other.

In the structure, volume, surface, and colour of the material lies an encapsulated identity. The embedded narratives mix together into a new context. I am motivated by connecting loose ends and making opposites meet, to create connection. I use the diversity and resemblance of the materials, colours and shapes in the narrative about ourselves, “the others”, and our cultural baggage.”

Mia Willaume 2016